Historia i teraźniejszość:

Ksiądz Inspektor Wojciech Balawajder, w willi wynajętej w 1942 r. od p. Anny Erbricht, wdowy po lekarzu Feliksie Erbricht, otworzył sierociniec funkcjonujący aż do 1949 r. W 1943 r. Zgromadzenie Salezjańskie przejęło aktem notarialnym na własność willę z dwoma hektarami ziemi. Podczas przebudowy domu utworzono w 1955 r. prywatną kaplicę pw. NMP Wspomożycielki Wiernych. Od 1963 r. udostępniono ją ogółowi wiernych. Od 1973 r. istniało samodzielne duszpasterstwo wydzielone przez władze Kurii Warszawskiej z parafii Jazgarzew.

Dom zakonny erygowano 31.12.1976 r. W latach 1976-1982 zbudowano nowy kościół. 1.05.1981 r. Prymas Polski Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński utworzył przy tym kościele parafię, którą powierzył Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Na terenie parafii istnieje kaplica Sióstr Miłosierdzia w Runowie.